Διοικητικό Συμβούλιο

19 Απριλίου, 2017 VCnews 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαρυτιμίδου Παρθένα του Ιωάννη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαρυτιμίδης Γεώργιος του Ιωάννη ΤΑΜΙΑΣ: Χατζηιωαννίδου Ευφροσύνη του Ανδρέα ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαρδάκα Ελένη του Κωνσταντίνου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωστίκος Κωνσταντίνος του […]