Έναρξη νέας Χρονιάς 2022-2023. Εγγραφές και Προπονήσεις.