Ευχαριστούμε την επιχείρηση Le Garcon για τη στήριξη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη Διοίκηση τους Παίκτες και τους Προπονητές για τη βοήθεια στην ομάδα μας. 

Η στήριξη μας στους χορηγούς είναι καθημερινή και έμπρακτη.