Νέα Χρονιά – Νέα Αρχή – Νέα αφίσα.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές και οι προπονήσεις παράλληλα για τη νέα χρονιά.