Πρόγραμμα Κορασίδων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΌ
 Σάββατο 07 Οκτωβρίου 2017  ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  16:00  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1 ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  3-2
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  16:00 ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0-3
 ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ  16;00 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 0-3
 ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ  14:00 ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  0-3
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  ΡΕΠΟ
  Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ  16;00  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤ/ΡΟΥ  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1  3-2
 ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  16:00 ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ    ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  3-0
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14;00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  0-3
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12;00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  3-0
ΡΕΠΟ  ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
  Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017  ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14;00  ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  2-3
 ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ  12;00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  3-0
 ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ  14:00 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3-0
 ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  14:00 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  0-3
ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  ΡΕΠΟ
  Σάββατο 04 Νοεμβρίου  2017  ΔΑΚ ΛΙΤ/ΧΟΥ  12:00  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  0-3
 ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  14:00  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1   ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 – 3
 ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  16:00 ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 1 -3
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14:00  ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  0-3
 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΡΕΠΟ
   Σάββατο 11 Νοεμβρίου  2017  ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ  14;00 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  1-3
 ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ  12:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΣ ΓΙΑΝΝ1 3 -0
 ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  14:00 ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  3-0
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14:00 ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  0-3
 ΡΕΠΟ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
   Σάββατο 18 Νοεμβρίου  2017  ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ  14:00  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  0-3
 ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  12:00  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  3-0
 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  14:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ     ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  3-0
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12;00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  3-0
ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ ΡΕΠΟ
   Σάββατο25 Νοεμβρίου  2017  ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  14:00 ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1  3-0
 ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ  14:00 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ    ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  2-3
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12:00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  3-0
 ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ  12:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  3-1
 ΡΕΠΟ  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
   Σάββατο 02 Δεκαμβρίου  2017  ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ  12:00  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  ΑΡΧΕΑΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  3-0
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12:00 ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  0-3
 ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ  14:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  3-0
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  3-0
 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1 ΡΕΠΟ
  Σάββατο 09 Δεκαμβρίου  2017  ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  16:00 ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  2-3
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12:00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1 3-2
 ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  14:00  ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  0-3
 ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ  14:00 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0-3
 ΡΕΠΟ    ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

Α Γύρος

 

Β Γύρος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΌ
  Σάββατο 16 

Δεκεμβρίου  2017

 ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  12:00 ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1  3-2
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12:00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3-0
 ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  14;00  ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  3-0
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  3-1
 ΡΕΠΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
  Σάββατο 13 

Ιανουαρίου 2018

ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  12;00  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤ/ΡΟΥ  2-3
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14:00  ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  –
 ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ  12;00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  3-0
 ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  14;00 ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  3-1
 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΡΕΠΟ  –
  Σάββατο 20Ιανουαρίου 2018  ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ  14:00 ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ    ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  –
 ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  12;00  ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  –
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14:00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1  –
 ΡΕΠΟ ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
  Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018  ΔΑΚ Δ.ΒΙΚΕΛΑ  12:00  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  –
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12:00 ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1  –
 ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ  14:00  ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  –
 ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  14:00  ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  –
 ΡΕΠΟ  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
   Σάββατο 03 Φεβρουαρίου  2018  ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ  14;00  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  –
 ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  14:00  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΣ ΓΙΑΝΝ1 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  –
 ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  12:00  ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  –
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  –
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΡΕΠΟ
   Σάββατο 10 Φεβρουαρίου  2018  ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  14:00 ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  –
 ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ  12:00 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1  –
 ΔΑΚ Δ.ΒΙΚΕΛΑ  14:00  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ   ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  –
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14;00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  –
ΡΕΠΟ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ
   Σάββατο 24 Φεβρουαρίου  2018  ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  16:00 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1 ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  –
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  12:00  ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  –
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  12:00  ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  –
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΗΣ  14:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  –
 ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  ΡΕΠΟ
   Σάββατο 03 Μαρτίου  2018  ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14:00  ΑΡΧΕΑΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  –
 ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  14:00 ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ   ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  –
 ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ  12:00  ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  –
 ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  12:00  ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  –
ΡΕΠΟ  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1  –
   Σάββατο 10 Μαρτιου  2018  ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ  12:00  ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ  –
 ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  14:00 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 1 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ  14:00  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1  ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  –
 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  14:00  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  –
 ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    ΡΕΠΟ  –