Επικοινωνία

    Στούπας Παναγιώτης: Προπονητής κιν.6937 428110
    Τσιουπλής Στέργιος: Προπονητής κιν.6979 169007
    Στέλλα Ντίτσα : Γυμνάστρια κιν.6987 426561